(၂၅) နှစ်ြကာသော် : စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ အနာဂတ်

ယခုမှစ ြပီး (၂၅) နှစ်ြကာြပီးနောက်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလောကဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း(၂၅)နှစ် တုန်းကနဲ့မတူဘဲ အ ေြခခံအားြဖင့် ကွဲြပားြခားနားသွားပါလိမ့်မယ်။ ေြပာင်းလဲလာမယ့် အနာဂတ် အတွက် ခန့်မှန်းချက်များအရ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်နေရာကစတင်ခဲ့သလဲဆိုတာကို နားလည် သဘောပေါက်ဖို့ အရေးြကီးပါတယ်။

လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၅) နှစ်တုန်းက သိပ္ပံနည်းပညာလောက၊ ဆေးပညာလောကနဲ့ စက်မှုပညာလောက တို့မှာ တိုးတက်ေြပာင်းလဲ မှုများြကုံတွေ့ခဲ့ရသောကာလ ြဖစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်နဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ကို ရိုက်ခတ်သွားစေတဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတစ်ခုကတော့ World Wide Web ကို တီထွင်ခဲ့ြခင်းပါပဲ။ ပထမဆုံးသော Web Page ကို Berners-Lee က (၁၉၉၀) ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာမှာ စတင်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။

United Nations agency ရဲ့ စောင့်ြကည့်လေ့လာမှုများအရ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်း ( လူဦးရေ (၃) ဘီလီယံ)ဟာ အခုဆိုရင် အင်တာနက်သုံးစွဲနေြက ြပီြဖစ်ပါတယ်။(၁၉၉၅) ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ (၁) ရာခိုင်နှုန်းသာ အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အခုအခါ Internet Web Page ပေါင်း (၁) ဘီလီယံရှိနေပါြပီ။ Google မှာ နှစ်စဉ် ရှာဖွေမှုနှုန်း 2 Trillion ြကိမ်ထိ ရှိခဲ့ြပီး တစ်စက္ကန့် မှာ ရှာဖွေမှုနှုန်း (၆၃ ၀၀၀) ြကိမ်ထိ ရှိပါတယ်။

နည်းပညာဖွ့ံြဖိုးတိုးတက်မှုတွေက သုံးစွဲသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ တိုးများလာတယ်ဆိုတာကို အသိ အမှတ်ြပုနေတဲ့ အချက်ြဖစ်ပါတယ်။

စစ်အေးကာလမှာ ကွန်ပျူတာနည်းပညာတွေက လူမှုနယ်ပယ်ကို ေြပာင်းလဲမှုများ ဆက်တိုက်ြဖစ် ပေါ်စေခဲ့တာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၅) နှစ်တာကာလကတည်းက ြဖစ်ပါတယ်။ ယခုခေတ်မှာ အသုံးြပု နေတဲ့ ကွန်ပျူတာနည်းပညာတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၅) ခုနှစ်ကတည်းက စျေးကွက်ထဲရောက်နှင့်ြပီး သားြဖစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ Notebook ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ြပီး Apple မှလည်း Powerbook ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Sega ဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ Norton Anti-Virus ကလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။

လူသားများသုံးစွဲရလွယ်ကူတဲ့ နည်းပညာပေါ်ထွက်လာြခင်း။

ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ Computer ဖွဲ့စည်းပုံတွေကနေ Screen နဲ့ Keyboard ပါတဲ့ Computer ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ Touchscreen အထိပါ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ နည်းပညာဖွ့ံြဖိုးတိုးတက်မှု ရဲ့ သိသာတဲ့ အချက်တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ အခုလို တိုးတက်မှုတွေကို အ ေြခခံြပီးတော့  လူသားတွေရဲ့ အလုပ်ခွင်နဲ့ လူမှုဘဝနယ်ပယ်မှာ ေြပာဆိုဆက်ဆံနေရတာတွေ၊ ဆက်သွယ်မှုတွေအတွက် လိုအပ် ချက်တွေ ပိုမိုများြပားလာစေပါတယ်။

(၂၀၄၀) ခုနှစ်ကို ရောက်တဲ့အခါမှာ လူသားတွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းရဲ့ Data များမှ လုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုများအထိ အလျင်ြမန်ဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ြဖစ်ပါ တယ်။ ေြပာင်းလဲမှုများနဲ့ တွေ့ြကုံရသော်လည်း ပိုြပီးသတိြပုမိမယ့် အချက်က ဘယ်အရာက အရင် အတိုင်း ကျန်ရစ်ခဲ့မလဲဆိုတာပါပဲ။

နည်းပညာနဲ့ လူသားများရဲ့အနာဂတ်။

လူသားတွေက တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချိတ်ဆက်မှု ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နည်းပညာဆိုတာက တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ အလုပ်လုပ်နေြကရတဲ့သူတွေကို အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါတယ်။ သင့်လုပ်ငန်း က နိုင်ငံတကာနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဆိုပါတော့ Holograhic Projection ကို သုံးြပီး ဆက်သွယ်ဆက်ဆံနေြကသော်လည်း အ ြခားဆန်းသစ်တဲ့ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှု နည်းလမ်းများကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေြကမှာြဖစ်ပါတယ်။

User Experience က အဓိကသော့ချက်ပါ။

လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀)၊ ဒါမှမဟုတ် (၁၀) နှစ်က User Experience က အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင် ြခင်းမရှိပါဘူး။ အခုအခါမှာ ကုမ္ပဏီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက User Experience က အရေးပါေြကာင်း သတ်မှတ်ထားြကပါတယ်။

ဘာတွေြဖစ်လာမလဲ။

စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းမှာ Artificial Intelligence တွေကို အသုံးြပုနေသော်လည်း အနာဂတ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ လူသားတွေက အရေးြကီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ နားလည် သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။

နည်းပညာတွေ ဘယ်လိုေြပာင်းလဲလာမလဲ၊ ဘယ်အချိန်ေြပာင်းလဲမှာလဲ၊ ေြပာင်းလဲမှုက အံဝင်ခွင် ကျရှိပါ့မလား ဆိုတာတွေကိုတော့ လူသားတွေအဆင်သင့်မြဖစ်သေးပါဘူး။

နည်းပညာတွေ ဘယ်လောက်ပဲေြပာင်းလဲမှုရှိရှိ လူသားတွေက ေြပာင်းလဲလာတဲ့ နည်းပညာအသစ် တွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေြဖစ်နိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ နောက် (၂၅) နှစ်မှာ နည်းပညာတိုးတက် ေြပာင်းလဲမှုတွေက လူသားတွေ သတိမထား မိလောက်အောင် ြမန်ဆန်လာမှာပါ။

စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ေြပာင်းလဲမှုများ။

အနာဂတ်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာ အသေအချာေြပာနိုင်တာကတော့ ေြပာင်းလဲမှုကို လုံးဝ ြကုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ နောက် (၂၅) နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာ လူသားတွေအနေနဲ့ ဒီ ေြပာင်းလဲမှုြကီးနဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ ကုန်ထုတ် လုပ်မှုတွေ၊ ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်တွေ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပုံအားလုံးမှာ ေြပာင်းလဲမှုတွေ ရှိလာမယ်ဆို တာ ြကိုတင်တွက်ဆထားသင့်ပါတယ်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ နည်းပညာေြပာင်းလဲမှုများသာမက လူမှုနယ်ပယ် ေြပာင်းလဲမှုများကို ပါ လိုက်လျောညီထွေရှိဖို့ ေြပာင်းလဲမှုတွေ ြပုလုပ်နိုင်ရပါမယ်။

လူသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နှင့်၊ ြပဿနာတွေကိုေြဖရှင်းဖို့ ဘာတွေလိုနေသလဲ၊ ေြပာင်းလဲမှုအတွက် အဆင်သင့်ြဖစ်နေြပီ ဆိုတာတွေက နောက်(၂၅) နှစ်ြကာတဲ့အခါ ကွန်ြပူတာ၊ ဖုန်းနှင့် နေ့စဉ်သုံး ပစ္စည်းတွေမှ အ ေြပာင်းအလဲကို ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်ပါမယ်။

ယနေ့ခေတ်မှာ လူသားအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရာမှာ ပိုမိုလွယ်ကူစေဖို့ စက်ပစ္စည်းတွေက တစ်ဆင့် Social Media နဲ့ Internet of Things (IOT) တွေအထိ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေနဲ့ ြပည့်နှက်နေတဲ့ ကမ္ဘာသစ်ြကီးကို တည်ဆောက်လျက်ရှိပါတယ်။

MYOB – Future of Business Series Special Report October 2016 မှ ကောင်နှုတ်တင်ြပထားြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။

#SAPB1 #VanguardMyanmar #ERPMyanmar #SAP #ERP