လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ ဆုံးြဖတ်ချက်တွေ မှန်ကန်ဖို့အတွက် အ ြကံြပုချက် (၃) ခု

3 Decision Making Tip Post new copy

တိုးတက်အောင်ြမင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ြဖစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ အောင်ြမင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ြဖစ်ဖို့ နယ်ပယ်တိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်ြမင်ဖို့အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို နားလည်တတ်ကျွမ်းြပီး ထိန်းချုပ်စီမံနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်စီမံတဲ့အခါမှာ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအပေါ် ဆုံးြဖတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းကလည်း အရေးပါ ပါတယ်။

တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဆုံးြဖတ်ချက်ြကီးြကီးတွေချရသလို တစ်ခါတစ်လေမှာလည်း မ ေြပာပလောက်တဲဲ့့ ဆုံးြဖတ်ချက်လေးတွေလည်း ချရတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆုံးြဖတ်ချက်တွေ မှားြပီဆိုရင် ငွေကုန်ေြကးကျများြပီး လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်နစ်နာစေမှာပါ။

ဒါေြကာင့် သင့်လုပ်ငန်းကို နောက်တစ်ဆင့်လှမ်း တိုးတက်အောင်ြမင်စေဖို့ မှန်ကန်ြပီး တိကျတဲ့ဆုံးြဖတ်ချက်တွေ လျင်လျင်ြမန်ြမန် ထိထိရောက်ရောက် ချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းအချို့ကို တင်ြပပေးပါမယ်။

၁။ လုပ်ငန်းအချက်အလက်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ရပါမယ်။

လုပ်ငန်းအချက်အလက်တွေကို Device မျိုးစုံနဲ့ နေရာအနှ့ံအ ြပားမှာ သိမ်းဆည်းထားြခင်းက မှားယွင်းြပီး အန္တရယ်ြဖစ်နိုင်တဲ့ ဆုံးြဖတ်ချက်တွေ ချမိဖို့ အလားအလာအရှိဆုံးပါပဲ။ အချက်အလက်တွေအားလုံးကို တစ်နေရာထဲမှာသိမ်းဆည်းထားတာက သင့်ကို အရေးြကီးတဲ့အချက်အလက် တွေနဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ ဦးတည်ချက်တွေကို ကောက်ချက်ချသိြမင်နိုင်မှာပါ။

၂။ လက်ရှိြဖစ်ပျက်နေတဲ့ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို သိြမင်ရပါမယ်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများစုဟာ လက်ရှိြဖစ်ပျက်နေတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ေြခရာခံဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ အရာတွေကို သတိမထား မိြကပါဘူး။ လက်ရှိြဖစ်ပျက်နေတဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိနိုင်မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းမှာ ဘာတွေြဖစ်နေလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ရုံးအတွင်းမှာ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းတွေနဲ့ သင့်ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံမှာ ဘာတွေြဖစ်ပျက်နေလဲဆိုတာတွေကို ကောင်းကောင်းနားလည် သဘောပေါက်နိင် မှာပါ။ ဒါတွေက သင့်ကို ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖို့ ဆုံးြဖတ်ချက်ချတာတွေ တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လာြပီး လုပ်ငန်းအောင်ြမင်ဖို့ အလား အလာရှိတဲ့လမ်းတွေကို ဖေါ်ထုတ်နိုင်မှာပါ။ ဒါ့အ ြပင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားတွေလဲ ြမင့်တက်လာမှာ အသေအချာပါပဲ။

၃။ အချိန်မရွေး မှန်ကန်တဲ့ဆုံးြဖတ်ချက်တွေကိုချပါ။

သင်ဟာ ရုံးခန်းြပင်ပကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင် သင့်လုပ်ငန်းတွေကို အချိန်မှီ ဆုံးြဖတ်ချက်ချဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးသွား နေလို့ပဲြဖစ်ြဖစ်၊ လုပ်ငန်းမိတ်ဆုံစားပွဲတွေရောက်နေလို့ပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ဘယ်နေရာပဲရောက်နေရောက်နေ သင့်ဆီမှာ လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ရဲ့ အချက်အလက်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင် အချိန်မရွေး မှန်ကန်တဲ့ဆုံးြဖတ်ချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်မှာပါ။ ဒီလိုမျိုး ဆုံးြဖတ်ချက်ချနိုင်တာတွေေြကာင့် သင့်လုပ်ငန်းကို သင့်ဖောက်သည်တွေက ယုံြကည်စိတ်ချလာြကမှာပါ။

လုပ်ငန်းရဲ့ငွေ ေြကးလည်ပတ်မှုကနေ အကျိုးအ ြမတ်တွေအထိ နားလည်တတ်ကျွမ်းနေဖို့အတွက် စနစ်တစ်ခုခုကိုအသုံးြပုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ SAP က လုပ်ငန်းအချက်အလက်တွေနဲ့၊ လုပ်ငန်းစီမံနေတဲ့ software တွေအပေါ်မှာ ယုံြကည်မှုရှိရှိစီမံနိုင်ြပီး သင့်လုပ်ငန်းကို ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်ဖို့ ထိထိရောက်ရောက် ကူညီပေးနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။

ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.vanguardmm.com နှင့် Vanguard Business Solutions & Consulting ၏ အီးမေးလ် contact@vanguardmm.com သို့ဆက်သွယ်မေးြမန်းနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) +95 97724 2222 သို့ ခေါ်ဆိုမေးြမန်းနိုင်ပါသည်။

#SAPB1 #VanguardMyanmar #ERPMyanmar #SAP #ERP

Posted in Uncategorized